2022-05-20

Kayahan – Emrin Olur Lyrics

Akþam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yýkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahým ölüme kadar
Gönül acýlar çeker yalnýz baþýna
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahlarýn kalmaz yanýna
Mevlam adamý yakar
Gülüm diye diye caným diye diye deli oldum ben
Caným bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
Adýný yazmýþlar gökyüzüne
Fýrtýnalar düþmüþ kaderime
Yolumu çizmiþsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
Akþam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yýkar

Siyah kelebeklerim uçar delice ahým ölüme kadar
Gülüm diye diye caným diye diye deli oldum ben
Caným bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
Adýný yazmýþlar gökyüzüne
Fýrtýnalar düþmüþ kaderime
Yolumu çizmiþsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
Adýný yazmýþlar gökyüzüne
Fýrtýnalar düþmüþ kaderime
Yolumu çizmiþsin sen yine
Emrin olur gülüm baþ üstüne