2022-05-21

Slapshock – Salamin Lyrics

Nalunod na ako sa pagsisi
Napaso na ako sa apoy
Tinatago ko ang tunay kong sarili
Ito ang susi ko sa bandang huli

Nagiiba na ang damdamin ko
Lumilitaw ang tunay na kulay ko
Wag maniwala sa sinabi ko
Saltik ng dila kasing lamig ng Bato
At ngayon naririto

Aaminin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin

Inilihim ko ang luha na inipon
Iginuhit sa balat ang sakit
Nilinlang ko na matibay ang sarili
Nilabanan ang araw at gabi

Nagiiba na ang damdamin ko

Lumilitaw ang tunay na kulay ko
Wag maniwala sa sinabi ko
Saltik ng dila kasing lamig ng Bato
At ngayon naririto

Aaminin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin

Di na iniisip ang masukal na daan
Ako ngayon nagkukubli upang ikay mabalikan
Sa iyong mundo

Aaminin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin
Aaminin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
Sa harap ng salamin