2022-05-29

Enej – Vitre Hnatyi Lyrics

Вийшли разом з козаками
З вітром в небо заспівали
Про гори сині і Україну
Так співали через годину!

Тримали міцно в долоні біду рожу
Не знали слова “я не можу”
Не серці видно червону квлину
Так співали всі годину:

Приспів:
Вітре гнатий, заведи мене до хати!
Вітре гнатий, заведи мене до хати!
Вітре гнатий, покажи, де маю бути!
Вітре гнатий, заведу мене до хати!

Співайте люди, ідемо разом з нами
Для нас не страшні океани!
Нова є Польща і Україна
Нове майбутнє народила!

Синєє море, старіїть вже Карпати
Тому-то можна починати!
Літайте разом і вище неба
Та напиймося з джерела!

(Приспів)

Підете з нами, браття милі!
Візьмемо рожу в руку
І підем, де маєм думи
Під небом гілля високо

FONETYCZNIE:

Wyjszly razom z kozakamy
Z witrom w nebo zaspiwaly
Pro hory syni i Ukrainu
Tak spiwaly czerez hodynu !

Trymaly micno w doloni bilu rożu
Ne znaly slowa “ja ne możu”
Na serci wydno czerwonu kalynu
Tak spiwaly wsi hodynu:

Ref.:
Witre hnatyj zawedy mene do chaty !
Witre hnatyj zawedy mene do chaty !
Witre bujnyj pokaży de maju buty !

Witre hnatyj zawedy mene do chaty !

Spiwaje lindy, idemo razom z namy
Dlia nas ne straszni okeany !
Nowa je Polszcza i Ukraina
Nowe majbutnie narodyla !

Synie je more, Starijit’ wże karpaty
Tomuto można poczynaty !
Litajte razom i wyszcze neba
Ta naoyjmosia z dżerela !

Ref.:
Witre hnatyj zawedy mene do chaty !
Witre hnatyj zawedy mene do chaty !
Witre bujnyj pokaży de maju buty !
Witre hnatyj zawedy mene do chaty !

Pidete z namy, bratia myli !
Wizmemo rożu w ruky !
I pitem de majem buty !
Pid mebom hillia wysoko !