2022-06-30

Skyforger – Long I Heard, Now I See Lyrics

Sen dzirdēju, nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliņi
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm

Tumsiņā Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņu?
Jāj, māsiņa, pieguļā
Laid ābeļu dārziņā

Dieviņš savu kumeliņu

Uz akmeņa dusināja
Lai nerūsa pakaviņi
Aramā zemītē

Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņu
Zelta sedli mugurā
Sudrabiņa iemauktiņi